miércoles, 3 de junio de 2020

LLETRA

                                                                      Wu-Guanzhong


Llig allò que els altres
han escrit en l’aigua.
Remunta, en els seus cursos,
una corrent que no és la teua,
encara que reconeixes
els seus llindars,
i que et crida al seu si
com a un peix sumit en l´obsessió
per anar via cap amunt,
albirant un passat enfosquit,
cercant l’orige inassolible
d’aquell verb que flueix
i transforma
                      i oculta
                                     el seu seny.


(De Desvetllament)
No hay comentarios: